Rychlý kontakt

 737 205 977rychly kontakt2

Novinky

          novinky

Daňový kalendář

26.05.2014 daň z přidané hodnoty za 4/2014

02.06.2014 daň z nemovitostí 

O nás
 

Společnost EASY SERVICE CZECH s. r. o. byla založena
v roce 2011 a je mladou, dynamickou a rozvíjející se společností.

Mnohaletá zkušenost a praxe našich zaměstnanců v oblasti daňové, mzdové a účetní problematiky jsou zárukou kvalitních služeb.

Účetní služby poskytujeme zejména v Plzni a okolí. Účetnictví zpracováváme účetním programem BYZNYS VR®.
o nas
€ Mezi hlavní služby, které našim klientům poskytujeme, patří zejména:
€ Vedení účetnictví
€ Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
€ Ekonomické výkazy dle Vašich potřeb (Cash-flow, rozbor nákladů)
€ Pro plátce DPH zpracování měsíčních či čtvrtletních příznání k dani z přidané hodnoty, vedení
   záznamní povinnosti DPH
€ Zpracování přiznání k silniční dani
€ Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů FO i PO
€ Zpracování oficiálních výkazů účetní závěrky včetně přílohy
€ Sestavení přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny pro FO
€ Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
€ Měsíční zpracování mezd Vašich zaměstnanců a zajištění souvisejících úkonů
€ Vedení personální agendy
€ Zajistíme veškerou komunikaci se SSZ, FÚ, ZP, zastupování při kontrolách SSZ, FÚ, ZP